Staropramen 4 pack

Vyhraj vstupenky, piva, nebo setkání s kapelou!

Kód:
Hrad

O co se hraje

Pivo zdarma

V teplých letních dnech je i 4pack někdy málo, proto můžeš vyhrát další plechovku piva Staropramen zcela zdarma.

160x 2 vstupenky na Festival Hrady CZ

Na několik šťastlivců u nás čekají vstupenky na letní kulturní festival HRADY CZ. Můžete je uplatnit na kterémkoli z termínů konání akce.

Setkání s kapelou v backstage

Pro ty největší fajnšmekry je připraveno osobní setkání s kapelou přímo v zákulisí festivalu.

Pravidla

 1. Kup balení 4 plechovek Staropramen v prodejnách ENAPO. (Seznam prodejen v PDF s vyznačenými prodejnami)
 2. Uvnitř balení najdeš kód, který zadáš na microsite.
 3. Každé balení je výherní!
 4. Můžeš vyhrát jednu z cen: pivo zdarma, volné lístky na festival HRADY CZ nebo setkání s kapelou na vybraném festivalu HRADY CZ.
 • I. Název soutěže

  Soutěž 4pack Staropramen ve spolupráci s obchodní sítí ENAPO. (Seznam prodejen v PDF s vyznačenými prodejnami)

 • II. Pořadatel soutěže

  Pořadatelem soutěže je ENAPO OBCHODNÍ a.s., Jožky Silného 2683/14, 767 01, Kroměříž, IČ 26946131, zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 4249.

 • III. Termín soutěže a rozsah

  1. Soutěž se bude konat v termínu od 22. 6. 2016 do 31. 8. 2016 nebo do vyprodání zásob. Soutěž bude probíhat na microsite pod webovou stránkou www.enapo.cz.
  2. Soutěž bude probíhat na území České republiky.
 • IV. Podmínky účasti v soutěži

  1. Podmínkou pro účast v soutěži je dokončení alespoň jednoho herního pokusu. Herním pokusem je myšleno zakoupení 4packu Staropramen v prodejně ENAPO a zadání unikátního kódu na soutěžní microsite.
  2. Soutěže se mohou zúčastnit všichni návštěvníci microsite soutez.enapo.cz, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky, jsou starší 18 let, plně svéprávní a kteří zároveň akceptují a splní pravidla této soutěže.
  3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a všichni jejich rodinní příslušníci a osoby jim blízké ve smyslu § 22 občanského zákoníku.
  4. Ze soutěže budou vyloučeni účastníci, kteří nesplní požadované podmínky soutěže.
 • V. Princip soutěže

  1. Cílem soutěžícího je zadat šestimístný unikátní kód na soutěžní stránce www.enapo.cz, který nalezne na 4pack Staropramen po zakoupení na prodejně ENAPO.
   Soutěžní 4 pack najdete pouze ve vybraných prodejnách označených visuálem kampaně. (Seznam prodejen v PDF s vyznačenými prodejnami .)
  2. Spolu se zadáním kódu je nutné zadat jméno, příjmení a e-mail, na který může být zaslána výhra (elektronická vstupenka), pokud daný unikátní kód obsahuje výhru z kategorie 2 nebo 3.
  3. V případě výhry z kategorie 1 si může soutěžící svou výhru vyzvednout v prodejně ENAPO, ve které výherní 4pack zakoupil anebo v kterékoliv festivalové prodejně ENAPO na festivalu HRADY CZ (seznam festivalů je k dispozici na www.hradycz.cz).
  4. K uplatnění výhry je nutné na místo výdeje výhry (tzn. příslušná prodejna ENAPO, vstup do příslušného festivalového areálu) fyzicky přinést původní obal s unikát-ním kódem.
 • VI. Výhry

  Každý soutěžící, který správně zadá unikátní kód, získává vždy jednu z následujících cen.

  Kategorie výher:

  1. 1. Dárek - plechovka piva Staropramen Světlý, 0,5 l – neomezené množství

   Vyzvednout je možné v prodejně, kde byl původní 4pack zakoupen. Anebo je možné vyzvednout na jakémkoli festivalu HRADY CZ v prodejně ENAPO.

   K uplatnění výhry je nutné fyzicky přinést původní obal s unikátním kódem dle čl. V bod 4.

  2. 2. Vstupenky na festival HRADY CZ - 320 ks celkem

   2 ks vstupenky na jeden z festivalů z projektu HRADY CZ dle výběru výherce.

   Výhra bude doručena jako elektronická vstupenka na zadaný e-mail a její uplatnění je možné na konkrétním festivalu. Při zobrazení výhry si soutěžící může zvolit z dostupných míst a termínů (kompletní seznam festivalů je k dispozici na www.hradycz.cz).

   K uplatnění výhry je nutné fyzicky přinést původní obal s unikátním kódem dle čl. V bod 4.

  3. 3. Setkání s kapelou na festivalu HRADY CZ - 16 ks celkem

   1 ks vstupenka na jeden z festivalů z projektu HRADY CZ dle výběru výherce a setkání s kapelou účinkující na příslušném festivalu.

   Výhra bude doručena jako elektronická vstupenka na zadaný e-mail a její uplatnění je možné na konkrétním festivalu. Při zobrazení výhry si soutěžící může zvolit z dostupných míst a termínů. (Kompletní seznam festivalů je k dispozici na www.hradycz.cz) Na každý festival je limit 2 výherců.

   K uplatnění výhry je nutné fyzicky přinést původní obal s unikátním kódem dle čl. V bod 4.

 • VII. Další pravidla soutěže

  1. Každý účastník se smí do soutěže zapojit vícekrát s různými unikátními kódy.
  2. Informaci o vygenerované výhře je možné si zobrazit vícekrát po sobě, vybraný festival však není možné změnit.
  3. Účastník soutěže souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osob-ních údajů zadaných do microsite (jméno, příjmení, e-mail) správcem ENAPO ob-chodní a.s., se sídlem Jožky Silného 2683/14, 767 01 Kroměříž, Česká republika, IČ: 26946131 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělují pro všechny údaje obsažené ve formuláři na microsite, a to na dobu neur-čitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň je si vědom svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny údaje zadané do microsite jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů a dalších dat uděluje účastník soutěže správci na dobu neurčitou, a tento souhlas může být uživatelem kdykoliv odvolán, a to for-mou doporučeného dopisu adresovaného na adresu sídla společnosti správce. V případě, že účastník odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů ještě před uplatněním výhry, ztrácí na výhru svůj nárok.

   V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely vyhodnocení soutěže a předání souvisejících cen a zasílání obchodních sdělení subjektu údajů pro-střednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány. Sumarizované údaje z microsite mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

   Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

  4. Ze soutěže budou vyřazeni účastníci soutěže, kteří:
   • se snaží dosáhnout výsledku pomocí nepovolené manipulace s aplikací
   • nebo se jiným podvodným jednáním snaží soutěž vyhrát
   • nesplňují podmínky účasti v soutěži

   O tom, zda výherce neporušuje tyto podmínky soutěže, rozhoduje pořadatel. Po-kud bude zjištěno porušení těchto pravidel výhercem, bude mu nárok na cenu odepřen.

  5. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu. Výhry není možné vymáhat právní ces-tou.
  6. Účast v soutěži je dobrovolná. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty.
  7. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zkrátit, prodloužit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou plat-ností.

O festivalu Hrady CZ

Letos se koná již 12. ročník letního kulturního festivalu Hrady CZ, který probíhá v trochu netradičním stylu. V prostředí významných českých a moravských historických památek pravidelně vystupují přední kapely české a slovenské hudební scény. Tato akce neposkytuje jen skvělý kulturní zážitek pro každého návštěvníka festivalu, ale snaží se i o rozvoj turistického ruchu a zviditelnění památek v 8 regionech České republiky. Z toho důvodu jsou v ceně vstupenky zahrnuty i prohlídky stálých expozic hradů.

Hrady CZ - letní kulturní festival
 • Točník 15.-16.7. 2016
 • Kunětická hora 22.-23.7. 2016
 • Švihov 29.-30.7. 2016
 • Rožmberk nad Vltavou 5.-6.8. 2016
 • Veveří 12.-13.8. 2016
 • Hradec nad Moravicí 19.-20.8. 2016
 • Bouzov 26.-27.8. 2016
 • Bezděz 2.-3.9. 2016